ssskinox

SEZER SSSK Sabit Sistem Sağım Kovaları – Paslanmaz Güğümlü

MALZEMELER:1 Adet 30lt Inox güğüm,1 Adet Sabit sistem güğüm kapağı 30lt,1 Adet Sabit sistem güğüm kapak contası 30lt,1 Adet Pulsatör,1 Adet 240cc sağım başlığı,1 Adet Süt,Nabız ve Vakum hortumu,1 Adet Süt stobu.